مهندسي برق

تعداد اعضاء : 5 نفر

 نام عضو
1 بهمن اسكندري
2 وحيد نائيني
3 علي نهاوندي
4 امير رستگارنيا
5 اعظم خليلي

خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2017 University of Malayer. All rights reseved.