بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان معرفی فناور برتر در ...

فراخوان معرفی فناور برتر در دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری

یکشنبه / 20 مهر 1399

احتراما به استحضار همکاران محترم می رساند، جهت انتخاب و معرفی فناور برتر، پیرو ماده 4 بند 4-2 دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران  و فناوران کشور، همکاران واجد شرایط درخواست خود را حداکثر تا 23 مهر به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. 
بایگانی خبرها