بدنه خبر

صفحه نخست /طرح های پژوهشی خاتمه نیافته و ...

طرح های پژوهشی خاتمه نیافته و دارای تاخیر

شنبه / 03 آبان 1399

احتراما به استحضار اعضای محترم هیات علمی می رساند بر طبق آخرین مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه، لازم است طرح های دارای تاخیر زمانی که مدت زمان زیادی از خاتمه آن گذشته است، حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 تعیین تکلیف شده و نسبت به انجام تعهد طرح و خاتمه آن توسط مجری اقدامات لازم صورت گیرد. 
بایگانی خبرها