بدنه خبر

صفحه نخست /معرفی مرکز اطلاعات علمی جهاد ...

معرفی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و خدمات آن

یکشنبه / 11 آبان 1399

همکاران محترم جهت آشنایی با خدمات مختلف و متنوع مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) جهت استفاده اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه ها، فایل ضمیمه را مطالعه نمایند
 
بایگانی خبرها