بدنه خبر

صفحه نخست /حمایت مالی کانون پتنت ایران ...

حمایت مالی کانون پتنت ایران از ثبت پتنت های خارجی

شنبه / 20 دی 1399

به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در غالب توافق نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به حمایت مالی از ثبت بین المللی دستاوردهای علمی و فناورانه اعضای هیات علمی، فناوران و مخترعان کشور کرده است (توافق نامه پیوست). در چارچوب این توافق نامه، بیش از 90 درصد از هزینه های مربوط به ثبت اختراعات خارجی (پتنت) برای مراکز زیر مجموعه وزارت عتف توسط کانون پتنت ایران و از منابع تخصیص یافته وزارت و معاونت علمی پرداخت می شود.
 
بایگانی خبرها