بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه نشریات کم اعتبار، ...

سامانه نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی (ISC)

شنبه / 25 بهمن 1399

هم اکنون پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سامانه نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی را ارائه کرده است. نشریات نا معتبر و جعلی یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز هستند. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به منظور صرفه جویی در وقت و افزایش دقت پژوهشگران و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات  موجود در لیست های اعلام شده، اقدام به ادغام و یکپارچه نمودن لیست های موجود در قالب لیستی واحد نموده است؛ همچنین این پایگاه مطابق با معیارهایی از جمله ناشر، هیئت تحریریه و سردبیر نشریه، فرآینده داوری و وجهه علمی، رعایت اخلاق علمی و حرفه ای، شهرت و اعتبار ناشر و یا نشریه اقدام به بررسی و شناسایی نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی می نماید.
همکاران محترم جهت استفاده از این سامانه به لینک زیر مراجعه نمایند. 
 
بایگانی خبرها