بدنه خبر

صفحه نخست /استفاده آزمایشی از شرکت دانش ...

استفاده آزمایشی از شرکت دانش گسترجهت دانلود مقالات و منابع علمی

شنبه / 18 اردیبهشت 1395

استفاده آزمایشی از شرکت دانش گسترجهت دانلود مقالات و منابع علمی برقرارشده با استفاده از ادرسهای ذیل می توانید یک اکانت شخصی تعریف کرده و از سایت استفاده نمایید:
 
آدرس وب سایت تامین مدارک علمی دانش گستر :
http://daneshgostar.org

آدرس پنل کاربری دانش گستر :‌
http://panel.daneshgostar.org

آدرس قسمت ثبت نام حساب کاربری جدید:
http://panel.daneshgostar.org/register.php
 
بایگانی خبرها