بدنه خبر

صفحه نخست /شیوه نامه اجرایی انتخاب ...

شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر استان همدان 1401

شنبه / 28 آبان 1401


به منظور ارج نهادن به تلاشهای بی شائبه تلاشگران عرصه تحقیق جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر پژوهشگران استان و پیرو دستورالعمل ابلاغی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در خصوص برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها، مورخ 08 / 08 / 1401 وزارت عتف شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر استان همدان تدوین شده است.
لذا از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ملایر که خود را واجد شرایط شرکت در این رقابت می دانند دعوت به عمل می آید که ضمن مطالعه شیوه نامه اجرایی پیوست شده نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2 آذرماه 1401 مدارک و مستندات را به همراه فرم تکمیل شده تحویل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ملایر نمایند.
 
بایگانی خبرها