بدنه خبر

صفحه نخست /لیست همایشهای داخلی فاقد مجوز ...

لیست همایشهای داخلی فاقد مجوز ISC

پنجشنبه / 04 شهریور 1395

اعضای محترم هیات علمی توجه داشته باشند که در هنگام شرکت در همایشهای داخلی، همایش مورد نظرشان در لیست سیاه ISC قرار نداشته باشد. این لیست را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید. (http://mcl.isc.gov.ir/Excluded.aspx)
بایگانی خبرها