بدنه خبر

ليست همايشهاي داخلي فاقد مجوز ISC

پنجشنبه، 04 شهریور 1395
 

اعضاي محترم هيات علمي توجه داشته باشند كه در هنگام شركت در همايشهاي داخلي، همايش مورد نظرشان در ليست سياه ISC قرار نداشته باشد. اين ليست را مي توانيد در لينك زير مشاهده نماييد. (http://mcl.isc.gov.ir/Excluded.aspx)

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.