بدنه خبر

صفحه نخست /فعال شدن سامانه پژوهشی جهت ...

فعال شدن سامانه پژوهشی جهت دریافت پژوهش های جدید

شنبه / 03 مهر 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که سامانه پژوهشی از تاریخ 4مهرماه فعال می گردد و ثبت و ارسال مدارک پژوهشی جدید از طریق سامانه تا تاریخ 15 آبان ، امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است در اسرع وقت اقدام به ثبت کلیه فعالیتهای پژوهشی(مقاله ، کتاب، همایش و ....) خود در بازه زمانی 1394/8/1 تا 1395/8/1 نمایید.
بایگانی خبرها