بدنه خبر

فعال شدن سامانه پژوهشي جهت دريافت پژوهش هاي جديد

شنبه، 03 مهر 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي مي رساند كه سامانه پژوهشي از تاريخ 4مهرماه فعال مي گردد و ثبت و ارسال مدارك پژوهشي جديد از طريق سامانه تا تاريخ 15 آبان ، امكان پذير خواهد بود. خواهشمند است در اسرع وقت اقدام به ثبت كليه فعاليتهاي پژوهشي(مقاله ، كتاب، همايش و ....) خود در بازه زماني 1394/8/1 تا 1395/8/1 نماييد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.