بدنه خبر

صفحه نخست /فعال شدن سیستم پیامک سامانه ...

فعال شدن سیستم پیامک سامانه پژوهشی

جمعه / 09 مهر 1395

با توجه به فعال شدن سیستم پیامک سامانه پژوهشی ، لطفا جهت دریافت اطلاعیه های حوزه پژوهشی شماره تلفن همراه خود را در سامانه به روز نمایید.
بایگانی خبرها