بدنه خبر

فعال شدن سيستم پيامك سامانه پژوهشي

جمعه، 09 مهر 1395
 

با توجه به فعال شدن سيستم پيامك سامانه پژوهشي ، لطفا جهت دريافت اطلاعيه هاي حوزه پژوهشي شماره تلفن همراه خود را در سامانه به روز نماييد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.