بدنه خبر

نشاني آدرس سامانه ملي كارآموزي

جمعه، 07 آبان 1395
 

دانشجویانی که جهت کارآموزی نیاز به مراجعه به واحدهای صنعتی دارند جهت هماهنگی و اطلاع از وضعیت واحدهای صنعتی درسطح کشور، می توانند به سامانه کارآموزی کشوری به آدرس زیر مراحعه نمایند.
http://karamouz.irost.orgََ

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.