بدنه خبر

بسته شدن سامانه پژوهشي

شنبه، 15 آبان 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه ملاير مي رساند كه سامانه پژوهشي از تاريخ 21 آبان 1395جهت انتخاب پژوهشگران برتر دانشكده ها و دانشگاه بسته خواهد شد. لذا اساتيد محترم تا اين تاريخ فرصت دارند تا كليه فعاليتهاي پژوهشي خود را بر روي سامانه پژوهشي دانشگاه قرار دهند. توجه:پرونده متقاضي پژوهشگر برتر در صورتي بررسي خواهد شد كه تمامي مدارك پژوهشي بر روي سامانه پژوهشي بارگذاري شده باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.