بدنه خبر

صفحه نخست /بسته شدن سامانه پژوهشی

بسته شدن سامانه پژوهشی

شنبه / 15 آبان 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ملایر می رساند که سامانه پژوهشی از تاریخ 21 آبان 1395جهت انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده ها و دانشگاه بسته خواهد شد. لذا اساتید محترم تا این تاریخ فرصت دارند تا کلیه فعالیتهای پژوهشی خود را بر روی سامانه پژوهشی دانشگاه قرار دهند. توجه:پرونده متقاضی پژوهشگر برتر در صورتی بررسی خواهد شد که تمامی مدارک پژوهشی بر روی سامانه پژوهشی بارگذاری شده باشد.
بایگانی خبرها