بدنه خبر

امكان استفاده از سايت web of science

سه‌شنبه، 18 آبان 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند كه از سايت web of science به همراه دسترسي به JCR ، با مراجعه به سامانه تامين مقالات قسمت دسترسي به پايگاه هاي آنلاين به آدرس (http://www.malayer.elmjo.ir/) در محيط دانشگاه مي توانند استفاده نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.