بدنه خبر

صفحه نخست /امکان استفاده از سایت web of ...

امکان استفاده از سایت web of science

سه‌شنبه / 18 آبان 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که از سایت web of science به همراه دسترسی به JCR ، با مراجعه به سامانه تامین مقالات قسمت دسترسی به پایگاه های آنلاین به آدرس (http://www.malayer.elmjo.ir/) در محیط دانشگاه می توانند استفاده نمایند.
بایگانی خبرها