بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان دستگاه های اجرایی ...

فراخوان دستگاه های اجرایی استان همدان جهت اجرای طرحهای پژوهشی

دوشنبه / 01 آذر 1395

 اساتید محترمی که مایل به اجرای طرحهای پژوهشی دستگاه های اجرایی استان همدان هستند، می توانند با مراجعه به فایل راهنمای پیوست از طرح های پژوهشی ارائه شده توسط این ادارات ، مطلع و نسبت به ارائه پروپوزال اقدام نمایند./_JRS/Files/News/tarhe pajohesi.pdf

 
بایگانی خبرها