بدنه خبر

فراخوان دستگاه هاي اجرايي استان همدان جهت اجراي طرحهاي پژوهشي

دوشنبه، 01 آذر 1395
 

 اساتيد محترمي كه مايل به اجراي طرحهاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايی استان همدان هستند، مي توانند با مراجعه به فايل راهنماي پيوست از طرح هاي پژوهشي ارائه شده توسط این ادارات ، مطلع و نسبت به ارائه پروپوزال اقدام نمايند./_JRS/Files/News/tarhe pajohesi.pdf

 

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.