بدنه خبر

آيين نامه جديد داوري كتب اعضاي هيات علمي

جمعه، 05 آذر 1395
 

جهت تسهيل روند داوري و چاپ كتب اعضاي هيات علمي دانشگاه ملاير ، شوراي پژوهشي دانشگاه اقدام به تدوين آيين نامه جديد نمود تا زمان داوري و چاپ كتاب به حداقل زمان ممكن تقليل يابد. اعضاي هيات علمي كه مايل به چاپ كتاب هستند مي توانند با مراجعه به سامانه پژوهشي از جزييات روند جديد داوري و چاپ كتاب مطلع گردند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.