بدنه خبر

عضويت دانشگاه ملاير در طرح غدير

یکشنبه، 07 آذر 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند كه كتابخانه مركزي دانشگاه ملاير به عضويت طرح غدير(عضويت فراگير كتابخانه هاي كشور) درآمده است، متقاضيان جهت استفاده از اين امكان ، مي توانند به كتابخانه مركزي دانشگاه خانم محمدي مراجعه و ثبت نام نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.