بدنه خبر

آيين نامه ايجاد مركز نوآوري

شنبه، 13 آذر 1395
 

اساتيد علاقه بند به ايجاد مراكز نوآوري مي توانند به آيين نامه ايحاد مركز نوآوري كه بر روي سامانه پژوهشي(قسمت آيين نامه هاي وزارت علوم) قرارداده شده است مراجعه و اقدام نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.