بدنه خبر

بازشدن سامانه پژوهشي جهت دريافت فعاليت هاي پژوهشي

سه‌شنبه، 30 آذر 1395
 

به اطلاع مي رساند كه سامانه پژوهشي تا تاريخ 30دي ماه 1395 باز مي باشد و اعضاي محترم هيات علمي مي توانند كليه فعاليتهاي پژوهشي خود را ، تا اين تاريخ بر روي سامانه بارگذاري نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.