بدنه خبر

اولويت هاي پژوهشي اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

دوشنبه، 06 دی 1395
 

فایل اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در ذیل می آید اساتیدی که مایل به ارائه طرح پژوهشی هستند، می توانند تا 12 دی ماه نسبت به ارائه پروپوزال به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، اقدام نمایند.

اولویت های پژوهشی اداره ورزش همدان

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.