بدنه خبر

آشنايي با مراحل تاسيس شركتهاي دانش بنيان

دوشنبه، 06 دی 1395
 

اساتيدي كه مايل به تاسيس شركت دانش بنيان مي باشند مي توانند با مراجعه به سامانه پژوهشي قسمت فرم ها و آيين نامه ها از نحوه تاسيس و راه اندازي شركت دانش بنيان مطلع و نسبت به تاسيس شركت اقدام نمايند. علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت (www.daneshbonyan.ir) مراجعه نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.