بدنه خبر

سايت مرجع جهت بررسي نشريات معتبر و لغو اعتبار شده

دوشنبه، 11 بهمن 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي مي رساند كه سايت مركز برنامه ريزي و سياست گذاري پژوهشي وزارت علوم به آدرس http://rppc.msrt.ir/fa/download سايت مرجع جهت تشخيص اعتبار مجلات داخلي و خارجي مي باشد، كه اساتيد محترم جهت اطمينان از معتبر بودن مجلات مي توانند به آن مراجعه نمايند.لازم به ذكر مي باشد كه حوزه پژوهشي جهت سهولت در استفاده از مجلات ، آخرين اصلاحات اعمال شده در اعتبار مجلات را بلافاصله بر روي سامانه پژوهشي دانشگاه ملاير قرار مي دهد. توجه:نشريات نامعتبر از تاريخ ورود به سياهه مذكور ، به عنوان نشريه نامعتبر شناخته مي شوند و مقالات چاپ شده در اين مجلات تا اين تاريخ معتبر مي باشند ولي با توجه به ماهيت نشريات جعلي(Fake & hijacked journals)، تمامي مقالات منتشر شده در اين نوع نشريات ، نامعتبر محسوب مي شوند و تاريخ در اين گونه مجلات، مهم نمي باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.