بدنه خبر

آغاز فراخوان تشكيل هسته هاي پژوهشي در دانشگاه ملاير

چهارشنبه، 27 بهمن 1395
 

به اطلاع مي رساند كه اساتيدي كه تمايل به تشكيل هسته هاي پژوهشي دارند ، مي توانند با مراجعه به سامانه پژوهشي، قسمت فرمها و آيين نامه ها ، از آيين نامه تشكيل هسته هاي پژوهشي مطلع و نسبت به تكميل فرمها و كاربرگ تشكيل هسته پژوهشي، اقدام نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.