بدنه خبر

راهنماي كلي انواع طرحهاي پژوهشي دانشگاه ملاير

یکشنبه، 01 اسفند 1395
 

اساتيد گرامي، جهت اطلاع از انواع طرح هاي پژوهشي دانشگاه ملاير، مي توانند به فايل راهنما كه بر روي سامانه پژوهشي قسمت فرمها و آيين نامه ها، قرارداده شده است، مراجعه نمايند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.