بدنه خبر

نكات مهم جهت استفاده از كارت گرنت پژوهشي دانشگاه ملاير

یکشنبه، 22 اسفند 1395
 

نكات مهم جهت استفاده از كارت گرنت پژوهشي دانشگاه ملاير:
 

·         این کارت براساس آیین نامه گرنت و فقط برای پرداخت هزینه‌های مجاز و مصوب در آیین‌نامه مذکور می‌باشد و پرداخت‌های مربوطه، باید از طریق آن انجام و در فرم هزینه کرد گرنت پژوهشی  1395 آورده شود. لازم به ذکر است در تمامی مراحل تسویه حساب، ارائه اسناد و فاکتورهای هزینه‌ای و تراکنش ها و پرینت حساب جهت تسویه قسط اول الزامی است.

·         اساتیدی که در قسط اول، مبلغ کل گرنت پژوهشی خود را درخواست داده اند فقط می توانند دستگاه یا تجهیزات آزمایشگاهی خریداری نمایندکه در اینصورت ، دانشگاه ملایر هم در صورت امکان، به اندازه مبلغ گرنت عضو هیات علمی، در خرید دستگاه ، مشارکت خواهد نمود.

·         این کارت قابلیت انتقال وجه به صورت کارت به کارت ، تا سقف سه میلیون تومان در روز را دارد.

·         از این کارت می توان بدون محدودیت و تا سقف برداشت قسط اول، توسط دستگاه‌های خرید فروشگاهی (POS) که درفروشگاه‌های تجهیزاتی و آزمایشگاهی موجود است، استفاده نمود.

·         روزانه می توان تا سقف دویست هزار تومان ، برداشت نقدی از طریق دستگاه‌های خودپرداز (ATM) انجام داد. البته برداشت نقدی به هیچ وجه توصیه نمی شود. برای پرداخت دستمزد یا حق‌الزحمه به دانشجویان یا سایر افراد از روش انتقال کارت به کارت، اینترنت بانک و یا حواله بانکی، استفاده شود.

·         اساتید گرامی، از رسیدهای دریافتی از دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و دستگاه‌های خرید فروشگاهی (POS) بلافاصله کپی تهیه نمایند ویا سطح آن را با چسب شفاف نواری پنج سانتی متری پوشش دهند تا در اثر گذر زمان، از پاک شدن رسیدها جلوگیری به عمل آید و در زمان تسویه گرنت با مشکل روبرو نشوند.

·         پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد، دستمزد و عوارض و هرگونه کسورات قانونی دیگر، بر عهده پژوهشگر است.

·         درصورتی‌که وجه انتقالی بیش از سه میلیون تومان در روز است و شرکت دریافت کننده وجه، فاقد حساب در بانک رفاه کارگران است، پیشنهاد می شود که واریز وجوه به صورت حضوری در بانک و از طریق شعبه بانکی به حساب فروشنده کالا یاخدمات منتقل شود.

·         مبالغی که می توان بدون فاکتور از محل گرنت پرداخت کرد (30 درصد هر مرحله) باید از طریقی که در بالا اشاره شد، پرداخت شوند و تراکنش‌ها با لیست اظهار شده، مطابقت داشته باشد. البته این نوع خریدها با دلایل لازمه نشان دهنده عدم دسترسی به فاکتور،  باید همراه گردند و به تایید گروه و دانشکده نیز برسند.

·         از قابلیت‌های این کارت، تعریف محدوده زمانی قرارداد گرنت است و بالتبع اعتبار کارت تا تاریخ 31 شهریور سال بعد خواهد بود و از آن پس امکان هرگونه تراکنشی وجود نخواهد داشت (تازمانیکه قرارداد گرنت بعدی منعقد شود). البته تاریخ تسویه قسط اول، متعاقبا اعلام خواهد شد.

·         فاکتورهای اخذشده، باید دارای شرایط مورد تایید امور مالی دانشگاه باشد(دارای دو مهر و امضا و ......).

·         موارد ذکر شده در رابطه با قسط اول گرنت پژوهشی، در مورد قسط دوم نیز، صادق است.

·         اطلاعات بیشتر از طریق اطلاع رسانی های بعدی، صورت خواهد گرفت.

·         درصورت مفقود یا مخدوش شدن کارت، در اسرع وقت این حوزه و بانک رفاه کارگران را، مطلع فرمایید.

                                                               

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.