بدنه خبر

مهلت ارائه فعاليتهاي پژوهشي جهت محاسبه امتيازات براي دريافت گرنت پژوهشي سال 1396

یکشنبه، 20 فروردین 1396
 

با توجه به آغاز روند محاسبه امتيازات براي دريافت گرنت پژوهشي سال بعد، به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه تا تاريخ 31 ارديبهشت 1396 سامانه پژوهشي باز و آماده دريافت كليه فعاليتهاي پژوهشي(مقاله، كتاب و ...) مي باشد و از اين تاريخ به بعد ، سامانه بسته مي شود تا امتيازات پژوهشي جهت محاسبه گرنت پژوهشي سال بعد محاسبه گردد و يادآور مي شود كه از اول خرداد تا آخر شهريور ماه امكان ارائه پژوهش جديد در سامانه، نخواهد بود. لذا توصيه مي شود كه اساتيد گرامي در اسرع وقت نسبت به بارگذاري كليه فعاليتهاي پژوهشي خود، در سامانه اقدام نمايند تا دچار مشكل نشوند.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.