بدنه خبر

كارگاه آموزشي فرهنگ پژوهش

شنبه، 16 اردیبهشت 1396
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه كارگاه آموزشي فرهنگ پژوهش و همچنين آشنايي با آيين نامه و نحوه تسويه حساب گرنت پژوهشي در روز دوشنبه مورخ 18 ارديبهشت ماه ، ساعت 11/45 الي 13/15 در سالن جلسات ساختمان مركزي دانشگاه ، برگزار مي گردد. با توجه به هماهنگي كه با معاونت محترم فرهنگي به عمل آمده، كارگاه مذكور داراي امتياز فرهنگي نيز مي باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.