بدنه خبر

اولويتهاي تحقيقاتي سازمانهاي استان همدان

سه‌شنبه، 11 مهر 1396
 

اساتیدی که تمایل به دریافت طرحهای پژوهشی از سازمانهای استان همدان را دارند می توانند با مراجعه به فایل ذیل ، نسبت به ارسال پروپوزال خود تا تاریخ 20 مهر ماه 1396 اقدام نمایند.
  

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.