بدنه خبر

صفحه نخست /اولویتهای تحقیقاتی سازمانهای ...

اولویتهای تحقیقاتی سازمانهای استان همدان

سه‌شنبه / 11 مهر 1396

اساتیدی که تمایل به دریافت طرحهای پژوهشی از سازمانهای استان همدان را دارند می توانند با مراجعه به فایل ذیل ، نسبت به ارسال پروپوزال خود تا تاریخ 20 مهر ماه 1396 اقدام نمایند.
  
بایگانی خبرها