بدنه خبر

ارسال برنامه و زمينه هاي تحقيقاتي اساتيد به حوزه پژوهشي

یکشنبه، 16 مهر 1396
 

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ملایر،

 برای ساماندهی بایگانی زمینه های تحقیقاتی اساتید و همچنین ارسال داوری طرحها و اختراعات برای جنابعالی و بروز رسانی سایت دانشگاه، لطفا فایل ورد قرارداده شده در سامانه پژوهشی قسمت فرمها و آیین نامه ها را تکمیل و حداکثر تا 25 مهر ماه 1396 به دو آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. لطفا فایل ارسالی بصورت نام و نام خانوادگی لاتین جنابعالی باشد.
ایمیل:   researchoffice@malayeru.ac.ir و  research@malayeru.ac.ir
توجه: پرداخت قسط اول گرنت پژوهشی سال 1396 منوط به ارسال به موقع فایل مربوطه می باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.