بدنه خبر

صفحه نخست /ارسال برنامه و زمینه های ...

ارسال برنامه و زمینه های تحقیقاتی اساتید به حوزه پژوهشی

یکشنبه / 16 مهر 1396

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ملایر،
 برای ساماندهی بایگانی زمینه های تحقیقاتی اساتید و همچنین ارسال داوری طرحها و اختراعات برای جنابعالی و بروز رسانی سایت دانشگاه، لطفا فایل ورد قرارداده شده در سامانه پژوهشی قسمت فرمها و آیین نامه ها را تکمیل و حداکثر تا 25 مهر ماه 1396 به دو آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. لطفا فایل ارسالی بصورت نام و نام خانوادگی لاتین جنابعالی باشد.
ایمیل:   researchoffice@malayeru.ac.ir و  research@malayeru.ac.ir
توجه: پرداخت قسط اول گرنت پژوهشی سال 1396 منوط به ارسال به موقع فایل مربوطه می باشد.
بایگانی خبرها