بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان شرکت اساتید در انتخاب ...

فراخوان شرکت اساتید در انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و دانشگاه ملایر

سه‌شنبه / 16 مهر 1398

اساتیدی که تمایل به شرکت در انتخاب پژوهشگر برتر را دارند، حداکثر تا 30مهرماه 1398 فرصت دارند که فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1398 گروه ، دانشکده و دانشگاه ملایر را که در سامانه پژوهشی قسمت فرمها و آیین نامه ها ، قرارداده شده است را تکمیل و به گروه مربوطه تحویل دهند و دانشکده ها هم تا 10آبان فرمهای تکمیل شده را پس از بررسی و امتیاز دهی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. لازم به ذکر است که فعالیتهای پژوهشی سالهای 1397 شمسی و 2018میلادی در امتیازدهی لحاظ می شوند و همچنین فرمهایی که پس از 10 آبان ماه، ارسال شوند، مورد بررسی قرار نمی گیرند. توجه: سامانه پژوهشی جهت دریافت فعالیتهای پژوهشی باز می باشد.
بایگانی خبرها