بدنه خبر

صفحه نخست /رفع مشکل اپلود مقالات در ...

رفع مشکل اپلود مقالات در سامانه پژوهشی

چهارشنبه / 18 فروردین 1395

احتراماً، به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند اشکال سامانه برای آپلود مقالات رفع شده است. 
 
حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
بایگانی خبرها