بدنه خبر

رفع مشكل اپلود مقالات در سامانه پژوهشي

چهارشنبه، 18 فروردین 1395
 

احتراماً، به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند اشکال سامانه برای آپلود مقالات رفع شده است. 
 
حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.