بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان اولویتهای پژوهشی ...

فراخوان اولویتهای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

یکشنبه / 11 آذر 1397

فراخوان اولویتهای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور ، به پیوست می باشد اساتید گرامی در صورت تمایل می توانند حداکثر تا اول بهمن ماه نسبت به ارسال پروپوزال خود اقدام نمایند.
بایگانی خبرها