بدنه خبر

صفحه نخست /مقالات برتر دانشگاه ملایر

مقالات برتر دانشگاه ملایر

یکشنبه / 09 تیر 1398

مقاله چاپ شده دکترعلیرضا سلیمانی با عنوان: Performance and modeling of UV/persulfate/Ce(IV) process as a dual oxidant photochemical treatment system: Kinetic study and operating cost estimation این مقاله در مجله Chemical engineering journal با ضریب تآثیر 8.35 در سال 2018 به چاپ رسیده که این مجله جزء مجلات 3 درصد برتر مهندسی شیمی به استناد پایگاه web of science می باشد. در این کار دکتر علی رضا سلیمانی با همکاری دکترمحمد مرادی در گروه شیمی کاربردی در قالب یک طرح پژوهشی، یک روش اکسایش پیشرفته ترکیبی کارآمد و در عین حال دوست دار محیط زیست را برای تصفیه پساب های صنعتی ارائه نموده اند. این موفقیت را به این عزیزان و جامعه علمی دانشگاه ملایر تبریک می گوییم. آدرس مقاله: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718306697
بایگانی خبرها