بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای ارسال درخواست ترفیع ...

راهنمای ارسال درخواست ترفیع سالیانه از طریق سامانه پژوهشی

یکشنبه / 05 آبان 1398

به اطلاع می رساند که از اول آذر ماه ، درخواست ترفیع سالیانه اساتید گرامی، از طریق سامانه پژوهشی ، دریافت خواهد شد و دیگر نیازی به ارائه درخواست ترفیع،  بصورت کاغذی ، نمی باشد. نحوه ارائه درخواست ترفیع سالیانه از طریق سامانه پژوهشی در فایل پیوست می آید و اساتید می توانند جهت ارائه درخواست ترفیع از دو ماه مانده به تاریخ ترفیع، با استفاده ازفایل راهنمای ذیل، اقدام نمایند:

بایگانی خبرها