بدنه خبر

صفحه نخست /دریافت اعتبار نامه صدور مصوبه ...

دریافت اعتبار نامه صدور مصوبه اخلاق پژوهشی در پژوهش های زیست پزشکی توسط دانشگاه ملایر

چهارشنبه / 06 آذر 1398

به اطلاع اساتید گرامی می رساند که دانشگاه ملایر موفق به دریافت اعتبار نامه صدور مصوبه اخلاق پژوهشی در پژوهش های زیست پزشکی از کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی شد و از این پس می تواند برای پژوهش هایی که نیاز به مصوبه اخلاق پژوهشی دارند ، بطور مستقل کد اخلاق پزشکی صادر نماید. با توجه به اینکه جهت چاپ مقالات در اکثر مجلات و در رشته های مختلف ، مصوبه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نیاز است، از این پس اساتید گرامی ، می توانند درخواست خود را جهت اخذ مصوبه اخلاق پژوهشی ، به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ملایر ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه ، نسبت به صدور کد اخلاق پزشکی اقدام گردد.
 
اعتبار نامه صدور مصوبه اخلاق پژوهشی در پژوهش های زیست پزشکی
 
بایگانی خبرها