بدنه خبر

صفحه نخست /لیست مجلات scopus 2020 و ...

لیست مجلات scopus 2020 و مجلات ISC در سال 1399

پنجشنبه / 13 شهریور 1399

همکارن گرامی، آخرین لیست مجلات SCOPUS مربوط به سال 2020  و همچنین آخرین لیست مجلات ISC به همراه جدیدترین ضریب تاثیرات آن در سال 1399، در بخش فرم ها و ایین نامه پژوهشی بارگذاری شده است

بایگانی خبرها