بدنه خبر

صفحه نخست /مجوز پذیرش دانشجو در مقطع پسا ...

مجوز پذیرش دانشجو در مقطع پسا دکتری

چهارشنبه / 18 فروردین 1395

در گروه آموزشی فیزیک به سبب حضور دکتر محمود گودرز ناصری در زمره 20 پژوهشگر برتر حوزه نانو در کشور، از سوی ستاد نانو مجوز پذیرش دانشجو در مقطع پسا دکتری به عنوان اولین دانشگاه در غرب کشور به دانشگاه ملایر اعطا شده است. ایشان پروژه ای را با عنوان «خواص پلاسمنیک نانوساختارهای مغناطیسی» را برای آقای امیررضا صدر الحسینی تعریف کرده اند و زمان انجام مراحل این پروژه از تاریخ 1394/4/1 به مدت یک سال می باشد.
بایگانی خبرها