بدنه خبر

صفحه نخست /طرح ها و قرادادهای خارج از ...

طرح ها و قرادادهای خارج از دانشگاه

شنبه / 22 شهریور 1399

احتراما، طبق آخرین مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی که هر نوع قرارداد برون دانشگاهی و یا طرح خارج از دانشگاه با مراکز، دانشگاه ها و موسسات دیگری دارند، که حق بالاسری دانشگاه در قرارداد آن لحاظ نشده است، تا پایان آبان ماه درخواست خود را مبنی بر ارائه این قراردادها به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند تا در جلسات شورای پژوهشی در مورد این نوع طرح ها تصمیم گیری شود.  لازم به ذکر است بعد از اعلام این زمان، مدیریت پژوهش به درخواستهای بعدی ترتیب اثری نخواهد داد.
 
مدیریت پژوهشی دانشگاه 
 
بایگانی خبرها