بدنه خبر

صفحه نخست /دریافت کد اخلاق پژوهشی

دریافت کد اخلاق پژوهشی

شنبه / 22 شهریور 1399

احتراما، همکاران هیات علمی متقاضی دریافت کد اخلاق پژوهشی جهت انجام پایانامه و طرح های تحقیقاتی لازم است بلافاصله بعد از تصویب پروپوزال و یا طرح پژوهشی درخواست خود را مبنی بر تقاضای اخذ کد اخلاق (مطابق با شیوه­ نامه) به مدیریت پژوهشی ارسال نمایند. مطابق با مندرجات آیین­ نامه اخلاق زیست پزشکی به هیچ وجه به طرح ها و یا پایانامه هایی که مدت زمان زیادی از تصویب آنها گذشته است و یا شروع به انجام عملی طرح یا پایانامه کرده اند، کد اخلاق اعطا نخواهد شد. لازم به ذکر است نسخه نهایی پروپوزال یا طرح تصویب شده بدون هر نوع ایراد ویرایشی و نگارشی مطابق با اصول استاندارد به مدیریت پژوهشی ارائه شود.
 
مدیریت پژوهشی دانشگاه 
بایگانی خبرها