بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ...

سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپفا)

چهارشنبه / 09 مهر 1399

مپفا که مخفف مدیریت پژوهش و فناوری ایران می باشد عنوان پروژه ای است که قریب 4 سال است در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوری آغاز شده است. این پروژه با هدف ایجاد سامانه نرم افزاری یکپارچه متصل به بانک اطلاعاتی متمرکز از مجموعه اطلاعات و روال های حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوری است که از کلیه منابع مختلف در حوزه تولید کنندگان (اعضای هیئت علمی , دانشجویان و ... ) , مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه و مراکز تحقیقاتی , پارک ها , مراکز رشد , نشریات و ..) و همچنین تولیدات پژوهشی (مقاله , کتاب , طرح ,اختراع , ابداع , محصولات فناورانه , پایان نامه و ... ) جمع آوری گردیده تا بتواند با شاخص گذاری بر روی این اطلاعات دسترسی به سیستم های گزارش دهی و داشبورد های مدیریتی را با ارائه گزارش های کمی (آماری) و کیفی (علم سنجی) فراهم سازد تا در نهایت منجر به ارائه خروجی های ارزیابی و بررسی عملکرد کلان در تمام حوزه ها در سطح ملی , استانی , دانشگاهی و حتی فردی گردد .
بایگانی خبرها