مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخ لرزه ای ریزشمع های زاویه ...
عنوان پاسخ لرزه ای ریزشمع های زاویه دار در خاک های لایه دار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بررسی دینامیکی- ریزشمع- خاک تک لایه و دارای لایه بندی- اندرکنش دینامیکی لایه های خاک
چکیده همواره پیچیدگی نیروهای وارده به پی های عمیق از قبیل شمع ها و ریزشمع ها باعث اهمیت تحلیل دینامیکی آن ها می شود. ریزشمع به عنوان المان مقاوم مجاور خاک از حساسیت بالایی برخوردار است تا هرگونه نقص فنی در طراحی و اجرای آن کاسته شود. بررسی دینامیکی ریزشمع به علت کاربرد وسیع در انواع مختلف شرایط زمین، حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به مدل سازی ریزشمع ها به صورت گروه های دوتایی با اعمال زوایای مختلف با استفاده از نرم افزارABAQUS پرداخته شده است. محیط خاک در دو حالت تک لایه و دارای لایه بندی مدل شده است. تحلیل دینامیکی با اعمال بار قائم روسازه به کلاهک ریزشمع ها و اعمال شتاب به کف مدل به صورت رکورد زلزله ال-سنترو و نیز شتاب هارمونیک سینوسی انجام شده است. تحقیقات حاصل نشان میدهد که زوایای ریزشمع ها ازحالت قائم تا زاویه باعث کاهش میزان تنش وارده در خاک می شود. از طرفی مقدار حداکثر لنگر خمشی و نیروی محوری در نزدیکی کلاهک ریزشمع اتفاق می افتد.
پژوهشگران واحد قیاسی (نفر اول)