محمود قربانی مرغشی

صفحه نخست /محمود قربانی مرغشی
نام و نام خانوادگی محمود قربانی مرغشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده کشاورزی / تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات فوق لیسانس / زراعت-بیوتکنولوژی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک