محمود قربانی مرغشی

صفحه نخست /محمود قربانی مرغشی
نام و نام خانوادگی محمود قرباني مرغشي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات فوق ليسانس
مرتبه علمی مربي
وبسایت ثبت نشده‌است.
m.ghorbani[at]malayeru.ac.ir