فتانه یار احمدی

صفحه نخست /فتانه یار احمدی
نام و نام خانوادگی فتانه یار احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مدیریت بازرگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
وبسایت
پست الکترونیک