ابراهیم غلامی حاتم

صفحه نخست /ابراهیم غلامی حاتم
ابراهيم غلامي حاتم
نام و نام خانوادگی ابراهیم غلامی حاتم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-فیزیک هسته ای
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فیزیک کاربردی 9 (1399) 45-52
2
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 51 (2019) 269
3
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 450 (2019) 127-130
4
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 404 (2017) 189-192
5
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS In press (2016) 1-7
6
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING 43 (2016) 177-181
7
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 418 (2015) 111-114
8
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 348 (2015) 48-52
9
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 306 (2013) 90-93
10
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 28 (2012) 834-840