ابراهیم غلامی حاتم

صفحه نخست /ابراهیم غلامی حاتم
ابراهيم غلامي حاتم
نام و نام خانوادگی ابراهیم غلامی حاتم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-فیزیک هسته ای
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه ملایر
(1395)