ابراهیم غلامی حاتم

صفحه نخست /ابراهیم غلامی حاتم
ابراهيم غلامي حاتم
نام و نام خانوادگی ابراهیم غلامی حاتم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-فیزیک هسته ای
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس فیزیک ایران 1397 - ایران، قزوین - 05 تا 08 شهریور 1397
2 کنفرانس فیزیک ایران 1396 - ایران، یزد - 06 تا 09 شهریور 1396
3 کنفرانس فیزیک ایران 1395 - ایران، شیراز - 01 تا 04 شهریور 1395
4 همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - ایران، ملایر - 08 بهمن 1394
5 هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی - ایران، تهران - 27 و 28 آبان 1393
6 کنفرانس فیزیک ایران 1393 - ایران، زاهدان - 17 تا 20 شهریور 1393
7 کنفرانس فیزیک ایران 1393 - ایران، زاهدان - 17 تا 20 شهریور 1393
8 کنفرانس فیزیک ایران 1391 - ایران، یزد - 06 تا 09 شهریور 1391
9 هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران - ایران، اصفهان - 04 و 05 اسفند 1389