یاسین حسینی

صفحه نخست /یاسین حسینی
ياسين حسيني
نام و نام خانوادگی یاسین حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / دروس عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک