هادی تقوی فر

صفحه نخست /هادی تقوی فر
هادي تقوي فر
نام و نام خانوادگی هادي تقوي فر
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، مكانيك
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
haditaghavifar[at]yahoo.com