محمدرضا محبی فر

صفحه نخست /محمدرضا محبی فر
محمدرضا محبي فر
نام و نام خانوادگی محمدرضا محبی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده علوم پایه / فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک و فوتونیک
وبسایت
پست الکترونیک