سید مهدی میرمهدی

صفحه نخست /سید مهدی میرمهدی
سيد مهدي ميرمهدي
نام و نام خانوادگی سید مهدی میرمهدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / مدیریت بازرگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!